01 / 01
Architecture buro

VỀ archicom

About

Được thành lập vào năm 2005, tầm nhìn của
chúng tôi đó là sản xuất những vật liệu chất
lượng để ứng dụng các thiết kế sáng tạo vào
cuộc sống cũng như đảm bảo tính thẩm mỹ
của cảnh quan đô thị.

HƠN

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

13

NĂM CỦA CÁC GIẢI PHÁP PHỦ TƯỜNG CAO CẤP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀ NGUYÊN LIỆU THÔ CHẤT LƯỢNG CAO.ĐỊNH HÌNH VẺ ĐẸP CỦA CẢNH QUAN ĐÔ THỊ.

LIÊN LẠC

contacts
ARCHICOM SINGAPORE PTE LTD
6 Tuas Loop Singapore 637343
[65] 6515 9008
[65] 6795 0858

info@archicom-acm.com
Thank you for your interest in our solutions.
Your request has been sent. Our consultants will attend to you soon.
We're sorry, but something went wrong